• Publié le 07-12-2015

  De opkomende rol van de Chief Data Officer

 
De opkomende rol van de Chief Data Officer  Organisaties beginnen zich te realiseren dat data science belangrijk is. Content behouden, toegankelijk maken, beschermen en uiteindelijk verwijderen – in overeenstemming met steeds veranderende regelgeving –, staat bij elk bedrijf hoog op de prioriteitenlijst.Tegelijkertijd komen IT-teams tot het besef dat ze een leider nodig hebben, die inzicht moet hebben in de data en moet handelen namens die data. Deze nieuwe taken zijn echter niet over te nemen door de CIO ­– die heeft al genoeg aan het faciliteren en managen van digitale innovatie en transitie.

 

Tijdig en doeltreffend databeheer

Dit vraagt om een investering in iemand die in staat zijn die data te voeden en te beheren. En dit is waar de Chief Data Officer (CDO) om de hoek komt kijken. Het is zijn/haar taak om een beheerplan op te stellen, waarmee data assets effectief in de gaten gehouden kunnen worden: waar ze zijn opgeslagen, wie daartoe toegang heeft en hoe vaak ze worden opgeschoond en gecheckt.

 

De CDO kan datakwaliteitsprocessen in werking stellen om de zuiverheid van belangrijke zakelijke data beter te beheren. En hij of zij kan ervoor zorgen dat het bedrijf niet betaalt voor het opslaan van gedupliceerde, oude, niet-geverifieerde of beschadigde data. Het eindresultaat: een schonere dataset die voor iedereen in de organisatie duidelijk is, en veiliger, tijdig en doeltreffend databeheer voor de klant.

 

Data als corporate asset

Het is ook de verantwoording van de CDO om organisaties in staat te stellen data te beheren als corporate asset. Dit betekent dat hij of zij verantwoordelijk is voor hoe bedrijven data gebruiken en er waarde uit halen, en ook hoe zij data privacy beschermen en voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van data-integriteit en -toegankelijkheid. De CDO moet orde in de chaos creëren en zoveel mogelijk business value halen uit informatie die het bedrijf bezit, om zo het overall inzicht en de concurrentiepositie te verbeteren.

 

De CDO moet verder in staat zijn het belang te onderstrepen van de verbinding tussen technologische processen die organisaties laten draaien, en ‘het menselijke element’ – informatie die vaak niet gebruikt wordt, maar wel essentieel is en te vinden in ongestructureerde data, vaak op social media. Om die verbinding te maken, is het zaak dat de CDO met een ‘whole-brain’-aanpak de drempel tussen bruikbare informatie en maatregelen verlaagt.

 

Pure noodzaak

Bouwen aan een door data gedreven organisatie is niet langer een keuze, maar pure noodzaak. Beslissingen nemen op basis van data vergroot niet alleen de nauwkeurigheid van de resultaten, maar zorgt ook voor consistentie in de manier waarop resultaten geïnterpreteerd worden en terug het bedrijf in vloeien.

 

 

Data hebben de kracht om een organisatie te veranderen. En de Chief Data Officer is de drijvende kracht achter die verandering.

 

 

 

Door Rens Koopman, Country Manager Benelux bij Commvault