MAS
 
  • Publié le 17-09-2020

Comment considérer la recherche fondamentale dans une entreprise à la croissance rapide?

Comment considérer la recherche fondamentale dans une entreprise à la croissance rapide?Grâce à sa recherche technologique, Huawei occupe une excellente position qui prédestine l’entreprise à devenir l’un des principaux contributeurs en tant que bon «citoyen européen», notamment en ce qui concerne le programme numérique et le pacte vert.1. Huawei en de technologiestrategie

Toen Huawei in 1987 begon als een klein bedrijf, was de technologiepositie van het bedrijf niet zo belangrijk als vandaag de dag. Aanvankelijk moesten de producten concurrerend zijn in die zin dat de technologische eigenschappen op hetzelfde niveau moesten zijn als die van de producten van concurrenten. Om dit te bereiken is de beste technologiestrategie de zogenaamde fast-followerstrategie. Deze strategie is gericht op de nummer één en twee in de markt en een beoordeling van de eigenschappen van de gerelateerde producten.
De hoofdboodschap van deze fast-followerstrategie is dat het bedrijf in staat moet zijn om snel een concurrerende oplossing te bedenken nadat de nummer één of twee met een oplossing op de markt is getreden. Als het bedrijf te traag is, is het venster voor deze marktkansen verstreken. Anderzijds kan het bedrijf zich vanuit een R&D-standpunt concentreren op toegepast onderzoek en productontwikkeling. Het is niet nodig om te investeren in basis- of zelfs fundamenteel onderzoek. De focus op meer fundamenteel onderzoek zoals nodig voor horizon 3 (zie figuur 1) en de investering daarin wordt voo amelijk gedaan door de nummer één en twee in de markt.
 
Fig. 1: The alchemy of growth, McKinsey 1999


2. Aanwijzingen voor onderzoek

Afgeleid van onze belangrijkste consument, communicatienetwerken en IT moeten we ons afvragen welke technologieën de komende 5 tot 15 jaar een ke rol zullen spelen. Het onderzoek op de korte termijn moet door ons zelf worden gedaan, terwijl het onderzoek op de middellange termijn in samenwerking met partners zou moeten worden gedaan en het onderzoek op de langere termijn zou moeten worden uitbesteed aan onze partners.
Als we ook kijken naar mogelijke disruptieve technologieën aan de horizon, kunnen we drie fundamentele vragen groeperen:

2.1 Wat moet er worden onderzocht voor een toekomstig communicatiesysteem?

 
Fig. 2: de uitdaging voor de telecomoperatoren;
Bron: PwC Telecommunications Trends Report


Telecomoperatoren worden al jaren geconfronteerd met de uitdaging van dalende inkomsten per gebruiker terwijl de investeringen voor nieuwe netwerken toenemen. Een van de richtingen in het onderzoek is om de exploitatiekosten van de netwerken aanzienlijk te verlagen door kunstmatige-intelligentietechnologieën te gebruiken. Een andere benadering is het verminderen van het stroomverbruik om de elektriciteitsrekening te verlagen.

2.2 Maar wat moet er onderzocht worden, gezien het feit dat de wet van Moore verzadigd betekent en de klassieke von-Neumann-architectuur niet meer geschikt is voor veel use-cases, vooral in AI?


Fig. 3: Vergelijking van CPU-chips met het menselijk brein; Bron: IBM


Voor traditionele CPU's gaan de klokfrequentie en vermogensdichtheid in de loop der tijd omhoog, maar onze hersenen stellen ons in staat met 1011 neuronen een vergelijkbare rekenkracht te hebben van 100 GFLOPS met slechts 20 W stroomverbruik. Er is dus ruimte voor verbetering.


2.3 Wat te onderzoeken voor een mogelijk "post-smartphonetijdperk"?

Fig. 4 toont een scenario waarin de handheld-telefoon voo amelijk wordt vervangen door een slimme bril die de handen vrijhoudt en virtual reality-toepassingen mogelijk maakt. Hearables dienen als interface naar services en kunnen ook gesproken talen vertalen. Mensen die toch de voorkeur geven aan handhelds kunnen flexibele en opvouwbare apparaten gebruiken die zeer comfortabel in gebruik zijn, en mini-drones kunnen selfies van de eigenaar vanuit de lucht maken.


Fig. 4: Een scenario voor de consument van de toekomst; Bron: Huawei


Dit relatief eenvoudige scenario heeft veel nieuwe en zeer geavanceerde technologieën nodig op het gebied van materialen, optica, schermen, batterijen en sensoren, om er maar een paar te noemen.
De onderliggende technologie is echter een horizontale technologie die een belangrijke factor zal zijn voor de consument, in toekomstige communicatienetwerken en in de cloud, maar die ook directe links heeft met ‘reboot computing,’ namelijk kunstmatige intelligentie. Het kan een revolutie teweegbrengen in het gebruik en de diensten van consumentenapparaten, kan de OPEX van netwerk- en cloudactiviteiten verminderen, maar kan ook antwoorden geven op enkele basisvragen over 6G, bijvoorbeeld het gebruik van AI voor het schatten van de radioverbinding, het bouwen van nieuwe encoders of verbetering van lokalisatie. Daarom moeten we AI zien als een echte sleuteltechnologie die de grootste aandacht behoeft.


3. Conclusies

Ervan uitgaande dat we uitstekende onderzoekspartners nodig hebben om deze sleuteltechnologie onder de knie te krijgen, blijkt uit figuur 5 dat Europa de afgelopen 20 jaar veel meer publicaties over AI heeft gepubliceerd dan enige andere regio ter wereld. Een van de redenen is dat Europa heel vroeg is begonnen met AI-onderzoek (meer dan 40 jaar geleden), de andere reden is dat Europa een holistische benadering hanteert, waarbij ook niet-technische SSH-wetenschappen betrokken zijn. Europa is dus een unieke bron van AI-toponderzoekers om mee samen te werken en deel te nemen aan dit excellente onderzoeksecosysteem.


Fig. 5: AI-publicaties Europa in vergelijking met China, de VS en andere regio's; Bron: Scopus


In een algemenere weergave laat de analyse van de technologische toptrends door de Duitse Academie van Wetenschap en Technologie (figuur 6 toont trendveranderingen tussen 2018 en 2017) zien welke richtingen de Europese toponderzoekers voorzien. Vele richtingen, zoals "AI in producten en productiesystemen", "E-health en big data in de geneeskunde", "Beveiliging en veerkracht in slimme netwerksystemen", "Quantumtechnologie" en "Geautomatiseerd en autonoom rijden" zijn gerelateerd aan IT- en communicatietechnologieën.


Fig. 6: Top 10 toekomstige technologieën 2018 vs. 2017;
Bron: Duitse Academie van Wetenschap en Technologie


Verder kijkend naar de toekomst toont figuur 7 de "10 trends in het vormgeven van het digitale tijdperk" vanuit een Europees perspectief. In lijn met het hierboven geschetste denken is bijvoorbeeld de verschuiving van incrementele naar disruptieve innovatie, dus onderzoek op langere termijn, van het belang van patenten naar het belang van data, of de trend van standaardisatie naar maatwerk (niet communicatiestandaarden) en de verschuiving van start-ups naar het opschalen van nieuwe bedrijven.
 

Fig. 7: Resultaten van een studie van het Europees Centrum voor politieke strategie 2018;
Bron: Europees Centrum voor politieke strategie


Tenslotte is de Europese Commissie momenteel bezig met het opzetten van het nieuwe kaderprogramma Horizon Europe met ca. 80 miljard euro financiering en een start in 2021. Als Huawei zijn we ideaal gepositioneerd met ons technologisch onderzoek om een belangrijke bijdrage te leveren als een goede ‘Europese burger,’ met name wat betreft de digitale agenda en de green deal.

Jobsrss

 

By registering to this newsletter, I am allowing the publishers the right to use my information for networking purposes, to receive further information leading up to events, to receive post events information from the events actors & speakers, for follow-up emails and for my picture to be taken during the events..